-
-فقط سیجل
-
تعداد پست ها : 2,765
تعداد دوستان : 307
تعداد وبلاگ ها : 4
تعداد تخلف ها : 56

--
Image result for $
-
دست عشق از دامن دل دور باد!
می توان آیا به دل دستور داد؟

می توان آیا به دریا حکم کرد
که دلت را یادی از ساحل مباد؟

موج را آیا توان فرمود: ایست!
باد را فرمود: باید ایستاد؟

آنکه دستور زبان عشق را
بی گذاره در نهاد ما نهاد

خوب می دانست تیغ تیز را
در کف مستی نمی بایست داد
-زندگیـمـو صرفِ ثآبت کردنِ خودم بِـ بقیـه نمیکـنم
هر کی میخوآد ، بآهآم سرد شهـ
هر کی میخوآد ، برهـ
هر کیم میخوآد ، نآرآحت بشهـ
امآ اونـآیی کِـ می مونن:0
اونـآ خــ...ــیـلـی مـهـمـن!:)


--
#sara_:)
-

ما همه برای هموطنانمان در همه کشور دعا میکنیم که سالم وتندرست باشند . ما هموطنانمان را در کرمانشاه را در صدر همه دعاه[!]ن قرار میدهیم . و خواهان سلامتی ودلخوشی همه انها هستیم . هرگز شما را تنها نخواهیم گذاشت . کرمانشاه پهلوان سرت سبز ودلت گرم به فضل وکرم خدای بزرگ .
ما همه برای هموطنانمان در همه کشور دعا میکنیم که سالم وتندرست باشند . ما هموطنانمان را در کرمانشاه را صدر همه دعاهامان قرار میدهیم . و خواهان سلامتی ودلخوشی همه انها هستیم . هرگز شما را تنها نخواهیم گذاشت . کرمانشاه پهلوان سرت سبز ودلت گرم به فضل وکرم خدای بزرگ .
مشاهده پست‌های بیشتر