-

ای زاهد خود نمای سجاده به دوش*

دیگر پی نام و ننگ، بیهوده مکوش *

ستاری او چو گشت در عالم فاش *

پنهان چه خوری باده؟ برو فاش بنوش
(شیخ بهایی)...
-


-
خوش آمد گویی!

[پیام خودکار شبکه اجتماعی پارس یونیت]
-
ولـی شـب از جـآیی شروع میشه کهـ
جنِ زیـر تخت میـآد بیرون و هـمش سیم شـآرژرتو شُـل میکنه و گوشـیت هـی شـآرژ نمیشه_


--
ŞαƦα
-

سلام. دوریت چقدر گرم است زیرا همه نگاهها بطرفت خیره
سلام. دوریت چقدر گرم است زیرا همه نگاهها بطرفت خیره
-
لوله بازکنی در کمتر از نیم ساعت 09129435324
مشاهده پست‌های بیشتر